Poznaj technologię ciągłego monitorowania glikemii (CGM) firmy Dexcom

Dowiedz się, jak produkty Dexcom mogą pomóc w optymalizacji kontroli glukozy u Twoich pacjentów i poprawić jakość ich życia. 

 

Image
urządzenia dexcom g6

Urządzenia inteligentne są sprzedawane oddzielnie†

Lider opieki diabetologicznej 

Dexcom specjalizuje się w opracowywaniu innowacyjnych technologii i produktów do monitorowania poziomu glukozy, aby pomóc pacjentom i pracownikom opieki zdrowotnej w optymalizacji kontrolowania cukrzycy. 

Jako pierwszy na świecie zintegrowany system monitorowania glukozy CGM działający w czasie rzeczywistym (rt-iCGM), system Dexcom G6 jest wyposażony w szereg funkcji i udogodnień, które to umożliwiają. 

1. mobilny system CGM 

1. system CGM wskazany do użytku innego niż terapia wspomagająca (dawkowanie insuliny bez pomiaru glukometrem*)   

Przedefiniowanie krajobrazu technologii CGM

Fopracowując Dexcom G6 firma Dexcom wprowadziła następną generację w technologii CGM: system CGM bez konieczności nakłuwania palca*, dokładny 1 i interoperacyjny system ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (rt-CGM). 

Krajobraz technologii CGM

Formatted Block Title

Zapewnia wyjątkową dokładność1

PARAMETRY DZIAŁANIA DEXCOM G61 

DEXCOM G6 CHARAKTERYZUJE SIĘ WYJĄTKOWĄ DOKŁADNOŚCIĄ – DZIĘKI CAŁOŚCIOWEMU WSKAŹNIKOWI MARD 9% I TRWAŁEJ DOKŁADNOŚCI W CZASIE1

 

%15/15 (0,8 mmol/L)ǂ

%20/20 (1,1 mmol/L)§

MARD||
Ogółem (Połączenie danych z badań pacjentów pediatrycznych i dorosłych, patrz poniżej) 83,3% 93,9% 9,0%
Ogólna dokładność w czasie      
Dzień 1 81,5% 92,2% 9,3%
Dzień 4 – 5 85,8% 95,5% 9,4%
Dzień 10 82,4% 92,5% 9,0%

DOKŁADNOŚĆ PRZY RÓŻNYM TEMPIE ZMIANY2 

NIEZALEŻNIE OD WZROSTU, CZY SPADKU POZIOMU GLUKOZY, DEXCOM G6 ZACHOWUJE DOKŁADNOŚĆ NAWET WTEDY, GDY POZIOM CUKRU GWAŁTOWNIE LUB POWOLI WZRASTA LUB SPADA.2

TEMPO ZMIANY CGM (mg/(dl · min))

%20/20

< -2 89,7%
[-2, -1) 93,0%
[-1,0) 93,9%
[0,1) 92,7%
(1,2] 89,6%
> 2 87,1%

Wspomaga optymalną kontrolę cukrzycy

Zero wymaganego kłucia palców*lub skanowania

Zgodność z urządzeniami inteligentnymi

Dokładność w najistotniejszych momentach3

Wspiera poprawę wyników glikemii (wiele wskaźników)4-7

Udostępnianie najbliższym danych o poziomach glukozy**

Edytowalne ostrzeżenia o wysokim i niskim poziomie glukozy

Interoperacyjność w podaży insuliny

Dexcom zintegrował swoją technologię rt-CGM z partnerami produkującymi pompy insulinowe i partnerami digital health (e-zdrowie), aby wspierać bardziej zindywidualizowane i wygodniejsze opcje leczenia.

Dlaczego CGM?

Czym jest CGM?

Czym jest CGM?

Dowiedz się, dlaczego system ciągłego monitorowania glikemii (CGM) jest doskonałym narzędziem pomagającym poprawić kontrolę cukrzycy. 

Wyniki potwierdzone naukowo

Wyniki potwierdzone naukowo

Przejrzyj dowody demonstrujące jaki wpływ na kontrolę glikemii może mieć używanie CGM. 

Korzyści dla pacjentów

Korzyści dla pacjentów

Twój pacjent z CT1 może odnieść korzyść bez względu na to, czy stosuje wielokrotne wstrzyknięcia, system Flash czy pompę insulinową.


* Jeśli ostrzeżenia i odczyty glukozy z Dexcom G6 nie odpowiadają objawom lub oczekiwaniom, do podejmowania decyzji dotyczących leczenia cukrzycy używaj glukometru. 

† Kompatybilne urządzenia inteligentne są sprzedawane oddzielnie. Listę kompatybilnych urządzeń inteligentnych można znaleźć na stronie: www.dexcom.com/compatibility.

‡ % odczytów CGM w zakresie ±15 mg/dL od wartości referencyjnych YSI ≤ 100 mg/dL lub ±15% od wartości YSI > 100 mg/dL. 

§ Analogicznie do %15/15 (patrz poprzedni przypis). 

II MARD jest statystyczną miarą dokładności; im niższa jest jego wartość tym lepiej. 

** Do udostępniania danych wymagana jest łączność internetowa. Obserwowanie wymaga użycia aplikacji Follow. Przed podjęciem decyzji dotyczącej leczenia osoby obserwujące powinny zawsze potwierdzić odczyty w aplikacji lub odbiorniku Dexcom G6. 

1 Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. 

2 Wadwa RP, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. 

3 Dexcom G6 CGM System User Guide, 2018. 

4 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

5 Reddy M, et al. Diabet Med. 2017. 

6 Heinemann L, et al. Lancet. 2018. 

7 Welsh JB et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(3):128-32.