Wyniki potwierdzone badaniami

Szeroki zbiór dowodów potwierdza skuteczność systemów ciągłego monitorowania glikemii (CGM) Dexcom u stosujących insulinę pacjentów z cukrzycą typu 1. Stosowanie systemu Dexcom CGM pomaga pacjentom w osiąganiu docelowych wartości HbA1c i czasu w zakresie docelowym glikemii (TIR) oraz w uzyskaniu trwałej kontroli glikemii1,2,4 

Left Column Title

Zmniejszenie stężenia HbA1c o 1,0% u pacjentów z CT1 (T1D)*,1

U użytkowników systemu CGM Dexcom stosujących intensywną insulinoterapię w postaci wielokrotnych wstrzyknięć (MDI) wykazano średnie obniżenie poziomu A1C o 1% po 24 tygodniach regularnego stosowania, w porównaniu z wartością bazową. Ponadto u 52% uczestników badania nastąpiło obniżenie poziomu A1C o ≥1%.1 

slot 1

slot 1

Right Column Title

Wydłużenie czasu w zakresie docelowym glikemii

Niedawno przeprowadzone badanie kliniczne wykazało, że system rt-CGM pomógł pacjentom wydłużyć czas w zakresie docelowym (TIR) średnio o prawie pięć godzin dziennie, niezależnie od metody podawania insuliny. 

Left Column Title

Redukcja hipoglikemii

Hipoglikemia stanowi istotne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa Twoich pacjentów. Stosowanie systemu CGM Dexcom nie tylko obniża poziom A1C, ale także, jak wykazały liczne badania, skraca czas spędzony w stanie hipoglikemii.1,4-8 

ciężka hipoglikemia

slot 1

Right Column Title

Pacjenci wykazują trwałe obniżenie poziomu HbA1c przy długotrwałym stosowaniu systemu CGM w czasie rzeczywistym (rt-CGM) 

Trzyletnie badanie kliniczne typu real-world – najdłuższe jak dotąd badanie wyników CGM – potwierdza kliniczny wpływ stosowania systemów CGM czasu rzeczywistego (rt-CGM), takich jak Dexcom G6. 

U uczestników badania z CT1 (T1D) stosujących rt-CGM obserwowano znaczne obniżenie poziomu A1C, zwiększenie TIR (70-180 mg/dl) i skrócenie czasu poniżej zakresu docelowego glikemii (<70 mg/dl), niezależnie od metody podawania insuliny.2 

Left Column Title

Zwiększona jakość życia

Pacjenci zmieniający terapię na system CGM Dexcom zgłaszają poprawę ogólnego samopoczucia i jakości życia w porównaniu z terapią podstawową/konwencjonalną.

Jakość życia

*Badanie przeprowadzono przy użyciu systemu CGM Dexcom G4® PLATINUM, który wykorzystuje to samo oprogramowanie, co system CGM Dexcom G5® Mobile. 

1 Beck RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2020;43:37– 

4 Lind M, et al. JAMA 2017;317:379-87.   

5 Heinemann L, et al. Lancet 2018;391:1367-77.   

6 Riddlesworth T, et al. Diabetes Ther 2017;8:947-51.   

7 Reddy M, et al. Diabet Med 2018;35:483-90.   

8 Reddy M, et al. Diabetes Technol Ther 2018;20:751-57.