Co to jest ciągłe monitorowanie glikemii (CGM)?

Continuous glucose monitoring provides a more complete picture of a patient’s glucose levels, compared to what you can obtain from a blood glucose meter (BGM). More frequent access to glucose insights leads to more effective diabetes management, for you and your patients.1,2 

Image
dexcom g6 devices

Smart devices sold separately†

Watch the video below to learn how the Dexcom G6 CGM System can give patients the power of glucose at a glance. 

Image
Thumbnail-1280×520

The Difference is in the Data

Dexcom CGM difference

Some people with diabetes may struggle to understand how diet and exercise play a role in their treatment, or how to effectively titrate insulin accordingly.

 

But with continuous glucose readings from Dexcom G6, users can see a complete view of their glucose levels in real time, including historic and current glucose values and rate of glucose change, without requiring action from the user providing users with actionable information, over and above a single BGM reading.

Continuous Insight, Day and Night  

Dexcom G6 helps minimise the guesswork derived from making diabetes treatment decisions based on a BGM reading alone and requires zero fingersticks* or scanning to access glucose data, helping to empower patients to self-manage their diabetes. 

Slot 4 image

Primary CGM Components

The Dexcom G6 CGM System consists of four main components: 

Automatyczny aplikator

Automatyczny aplikator

Umożliwia proste wprowadzanie czujnika przez naciśnięcie przycisku. Pacjent może samodzielnie wprowadzić czujnik, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. 

Czujnik

Czujnik

Monitoruje stężenie glukozy w płynie śródmiąższowym za pomocą małego przewodu wprowadzonego tuż pod skórą, który wysyła sygnał do nadajnika (czas działania: 10 dni). 

Nadajnik

Nadajnik

Mocowany na górze czujnika; wysyła dane bezprzewodowo do kompatybilnego wyświetlacza (czas działania: 3 miesiące). 

Urządzenie wyświetlające

Urządzenie wyświetlające

Umożliwia pacjentom przeglądanie w czasie rzeczywistym danych o poziomie glukozy oraz trendów. Dexcom G6 oferuje pacjentom również zestaw ostrzeżeń, w tym predykcyjne ostrzeżenie o „Zbliżającym się pilnym alarmie niskiego poziomu” i inne, emitowane na urządzeniu wyświetlającym, mogą one ostrzec pacjenta o wysokim lub niskim poziomie glukozy. 

The Benefits of CGM for Insulin-Using Patients  

Proven outcomes support your patients' progress compared with conventional blood glucose management (BGM). 

Redukcja hipoglikemii

Redukcja hipoglikemii

Predykcyjne ostrzeżenie o „Zbliżającym się pilnym alarmie niskiego poziomu” oferowane przez Dexcom G6 przyczynia się do zmniejszenia częstości występowania hipoglikemii, bez odpowiadającego jej ryzyka hiperglikemii.‡,1 

Redukcja HbA1c

Redukcja HbA1c

Stosowanie CGM Dexcom obniża poziom HbA1c niezależnie od tego, czy terapia prowadzona jest metodą wielokrotnych wstrzyknięć (MDI), czy pompą insulinową.

Zwiększony czas w zakresie docelowym glikemii

Zwiększony czas w zakresie docelowym glikemii

Pacjenci korzystający z CGM Dexcom zazwyczaj spędzają więcej czasu w optymalnym zakresie glikemii niż pacjenci korzystający z glukometru.3,4 

Poprawa jakości życia

Poprawa jakości życia

Stosowanie Dexcom G6 poprawia jakość życia i samopoczucie.5,6 

Long-Term CGM use Supports Long-Term Benefits and Outcomes

A three-year, real-world clinical trial—the longest CGM outcome study to date—reiterates the clinical impact of using rt-CGM Systems like Dexcom CGM. Study participants with type 1 diabetes (T1D) using a Dexcom rt-CGM System showed significantly reduced HbA1c levels, increased time in range (70-180 mg/dL), and decreased time below range (<55 mg/dL), independent of the insulin delivery method.2

Rt-CGM supports improved diabetes management for your patients in a way that is both accessible and sustainable. Whether your patients are sitting down for a meal, leading a presentation, or getting ready for bed, they can feel more confident in their daily diabetes treatment decisions that help shape the rest of their lives.

2.1 slot 7

Maximise Your In-Person and Remote Appointments

Dexcom Clarity

Optimised data sharing and reporting software, like Dexcom CLARITY, allows healthcare professionals to access and review CGM reports that show patterns, trends, and specific data insights for each patient. 

Learn more about Dexcom CLARITY and how you can incorporate your patients’ CGM data into your practice, whether you consult your patients in-person or via virtual appointment.  


*If your glucose alerts and readings from Dexcom G6 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. 

†To view a list of compatible smart devices, visit dexcom.com/compatibility. 

‡This predictive alert can be triggered with impending hypoglycaemia (glucose of 55 mg/DL or below is predicted to occur within the next 20 minutes). 

§ Register for Dexcom CLARITY at clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| An internet connection is required for patients to send their glucose data to Dexcom CLARITY via a compatible smart device: dexcom.com/compatibility 

¶ Healthcare Professionals will only be able to view a patient’s glucose data if the patient elects to share it with them through Dexcom CLARITY. 

1 Puhr S, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, et al. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284