Co to jest ciągłe monitorowanie glikemii (CGM)?

Ciągłe monitorowanie glikemii daje pełniejszy obraz poziomów glukozy pacjenta niż wyniki, które można uzyskać za pomocą glukometru (BGM). Częstszy dostęp do danych o glikemii prowadzi do lepszej kontroli cukrzycy, zarówno przez Ciebie, jak i Twoich pacjentów.1,2 

Image
urządzenia dexcom g6

Urządzenia inteligentne są sprzedawane oddzielnie†

Obejrzyj poniższy film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób system CGM Dexcom G6 zapewnia pacjentom moc wglądu w poziom glukozy jednym rzutem oka. 

Image
Thumbnail-1280×520

Różnica tkwi w danych

Różnica CGM Dexcom

Niektóre osoby chore na cukrzycę mogą mieć trudności ze zrozumieniem, jaką rolę w ich leczeniu odgrywa dieta i ćwiczenia fizyczne, lub jak skutecznie dawkować insulinę.
 
Dzięki ciągłym odczytom stężenia glukozy z Dexcom G6 użytkownicy mogą uzyskać pełny obraz glikemii w czasie rzeczywistym, w tym historyczne i aktualne wartości glukozy oraz tempo jej zmian, Dexcom bez wykonywania dodatkowych czynności dostarcza informacje, na bazie których można reagować, to znacznie więcej niż pojedynczy pomiar glukometrem.

Ciągły podgląd, dzień i noc  

Dexcom G6 pomaga zminimalizować niepewność podejmowanych decyzji dotyczących leczenia cukrzycy wyłącznie na podstawie odczytów glukometru, nie wymagając nakłuwania palców* ani skanowania, aby uzyskać dostęp do danych poziomu glukozy, co pomaga pacjentom w samokontroli. 

Slot 4 image

Podstawowe elementy CGM

System CGM Dexcom G6 składa się z czterech głównych elementów: 

Automatyczny aplikator

Automatyczny aplikator

Umożliwia proste wprowadzanie czujnika przez naciśnięcie przycisku. Pacjent może samodzielnie wprowadzić czujnik, postępując zgodnie z instrukcją obsługi. 

Czujnik

Czujnik

Monitoruje stężenie glukozy w płynie śródmiąższowym za pomocą małego przewodu wprowadzonego tuż pod skórą, który wysyła sygnał do nadajnika (czas działania: 10 dni). 

Nadajnik

Nadajnik

Mocowany na górze czujnika; wysyła dane bezprzewodowo do kompatybilnego wyświetlacza (czas działania: 3 miesiące). 

Urządzenie wyświetlające

Urządzenie wyświetlające

Umożliwia pacjentom przeglądanie w czasie rzeczywistym danych o poziomie glukozy oraz trendów. Dexcom G6 oferuje pacjentom również zestaw ostrzeżeń, w tym predykcyjne ostrzeżenie o „Zbliżającym się pilnym alarmie niskiego poziomu” i inne, emitowane na urządzeniu wyświetlającym, mogą one ostrzec pacjenta o wysokim lub niskim poziomie glukozy. 

Korzyści płynące z zastosowania CGM u pacjentów przyjmujących insulinę  

Udokumentowane wyniki potwierdzają poprawę stanu pacjentów w porównaniu z konwencjonalnym monitorowaniem stężenia glukozy we krwi (glukometr). 

Redukcja hipoglikemii

Redukcja hipoglikemii

Predykcyjne ostrzeżenie o „Zbliżającym się pilnym alarmie niskiego poziomu” oferowane przez Dexcom G6 przyczynia się do zmniejszenia częstości występowania hipoglikemii, bez odpowiadającego jej ryzyka hiperglikemii.‡,1 

Redukcja HbA1c

Redukcja HbA1c

Stosowanie CGM Dexcom obniża poziom HbA1c niezależnie od tego, czy terapia prowadzona jest metodą wielokrotnych wstrzyknięć (MDI), czy pompą insulinową.

Zwiększony czas w zakresie docelowym glikemii

Zwiększony czas w zakresie docelowym glikemii

Pacjenci korzystający z CGM Dexcom zazwyczaj spędzają więcej czasu w optymalnym zakresie glikemii niż pacjenci korzystający z glukometru.3,4 

Poprawa jakości życia

Poprawa jakości życia

Stosowanie Dexcom G6 poprawia jakość życia i samopoczucie.5,6 

Długotrwałe stosowanie CGM zapewnia długotrwałe korzyści i wyniki

Trzyletnie badanie kliniczne w warunkach real-world – najdłuższe jak dotąd badanie wyników CGM – potwierdza kliniczny wpływ stosowania systemów rt-CGM, takich jak Dexcom CGM. U uczestników badania z cukrzycą typu 1 (T1D) korzystających z systemu Dexcom rt-CGM stwierdzono istotne obniżenie HbA1c, wydłużony czas w zakresie docelowym (70-180 mg/dL) i skrócony czas poniżej zakresu (<55 mg/dL), niezależnie od metody podawania insuliny.2

Rt-CGM przyczynia się do poprawy kontroli glikemii u pacjentów z cukrzycą w sposób dostępny i trwały. Niezależnie od tego, czy Twoi pacjenci zasiadają do posiłku, prowadzą prezentację, czy też kładą się spać, mogą czuć się pewniej, podejmując codzienne decyzje dotyczące leczenia cukrzycy, które mogą wpłynąć na resztę ich życia.

2.1 slot 7

Maksymalizuj swoje osobiste i zdalne wizyty

Dexcom Clarity

Zoptymalizowane oprogramowanie do udostępniania danych i raportowania, takie jak Dexcom CLARITY, umożliwia pracownikom opieki zdrowotnej dostęp do oraz przeglądanie raportów CGM, które pokazują wzorce, trendy i dedykowane wskazówki dla każdego pacjenta. 

Dowiedz się więcej o Dexcom CLARITY i o możliwości wykorzystywania danych CGM pacjentów w swojej praktyce, niezależnie od tego, czy konsultujesz pacjentów osobiście, czy zdalnie.  


* Jeśli ostrzeżenia i odczyty poziomu glukozy z Dexcom G6 nie odpowiadają objawom lub oczekiwaniom, do podejmowania decyzji dotyczących leczenia cukrzycy używaj glukometru. 

† Listę kompatybilnych urządzeń inteligentnych można znaleźć na stronie: dexcom.com/compatibility. 

‡ To ostrzeżenie predykcyjne może być uruchomione w przypadku zbliżającej się hipoglikemii (system przewiduje wystąpienie w ciągu najbliższych 20 minut stężenia glukozy 55 mg/dL lub niższego). 

§ Zarejestruj się w Dexcom CLARITY na stronie: clarity.dexcom.com/professional/registration. 

|| Aby pacjenci mogli przesyłać swoje dane o stężeniu glukozy do aplikacji Dexcom CLARITY za pośrednictwem kompatybilnego urządzenia inteligentnego, wymagane jest połączenie z Internetem: dexcom.com/compatibility 

¶ Pracownicy opieki zdrowotnej będą mogli przeglądać dane dotyczące stężenia glukozy u pacjenta jedynie wtedy, gdy pacjent zdecyduje się udostępnić je za pośrednictwem Dexcom CLARITY. 

1 Puhr S, et al. Diabetes Technol Ther 2019;21(4):155-8.  

2 Šoupal J, et al. Diabetes Care 2019;43(1):37-43. 

3 Beck, RW, et al. JAMA. 2017;317(4):371-378. 

4 Welsh JB, et al. Diabetes Technol Ther. 2019;21(3):128-132. 

5 Polonsky WH, et al. Diabetes Care 2017 ;40(6): 736-741. 

6 Olafsdottir AF, et al. Diabetes Technol Ther. 2018;20(4):274-284