Najczęściej zadawane pytania

 

System CGM Dexcom G6  

Jak pacjenci usuwają swoje czujniki?
Czy Dexcom G6 jest wskazany do stosowania u pacjentów pediatrycznych?
Jak pacjenci pomagają swoim czujnikom utrzymać się przez pełne 10 dni ?  

Dexcom CLARITY  

Jak przychodnia może zacząć korzystać z Dexcom CLARITY?  
Jakie są wymagania dotyczące komputera i Internetu dla Dexcom CLARITY?  
W jaki sposób pacjenci udostępniają mojej przychodni swoje dane?  
Jak zapisać lub wydrukować raporty? 
Czy można eksportować dane surowe? 
Jakie raporty można wyświetlić w Dexcom CLARITY?
Jak przeglądać dane pacjenta? 
Jak można dowiedzieć się, że Dexcom CLARITY zostało zaktualizowane?
Do kogo mogę się zwrócić z pytaniami dotyczącymi urządzenia Dexcom CLARITY?

 

Dodatkowe informacje

Do kogo mam się zwrócić w razie pytań?

POTRZEBNA POMOC

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?Skontaktuj się z nami, zawsze jesteśmy gotowi udzielić Ci odpowiedzi na wszelkie pytania. 

 

Literatura 

1 Chase HP, Messer L: Understanding Insulin Pumps and Continuous Glucose Monitors. 3rd ed. Denver: Children’s Diabetes Research Foundation, 2016. 

2 McNichol L, Lund C, Rosen T, Gray M: Medical adhesives and patient safety: State of the science: consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive related skin injuries. J Wound Ostomy Continence Nurs 2013;40:365–380; quiz E361–E362. 

3 Englert K, Ruedy K, Coffey J, et al.: Skin and adhesive issues with continuous glucose monitors: a sticky situation. J Diabetes Sci Technol 2014;8:745–751.  

4 Ives B, Sikes K, Urban A, et al.: Practical aspects of realtime continuous glucose monitors: the experience of the Yale Children’s Diabetes Program. Diabetes Educ 2010;36: 53–62.