Aplikacja Dexcom Follow

System ciągłego monitorowania glikemii (CGM) Dexcom G6 daje pacjentom możliwość udostępniania swoich danych o poziomie glukozy maksymalnie 10 osobom. Aby to umożliwić, aplikacja Dexcom Follow współpracuje z funkcją Dexcom Share aplikacji Dexcom G6.*,† 

Dexcom Follow

Edytowalne grupy wsparcia z dowolnego miejsca na Ziemi  

3.3-Dexcom-Follow-_slot-3-Customisable-circles_625x230

Funkcja Dexcom Share w aplikacji Dexcom G6 pozwala użytkownikom udostępniać dane o stężeniu glukozy znajomym, rodzinie i/lub opiekunom za pośrednictwem kompatybilnych urządzeń inteligentnych.*,†

Osoby udostępniające wybierają, czy ich obserwatorzy mogą widzieć wykresy trendów glukozy oraz czy będą powiadamiani o hiper- i hipoglikemii przy określonych progach i w określonych odstępach czasu. Funkcja Dexcom Share ma za zadanie powiadamiać obserwatora o zmianach poziomu glukozy, które mogą wymagać interwencji udostępniającego, ułatwiając im kontakt w najważniejszych momentach.   

Rozpoczynanie korzystania z aplikacji Dexcom Follow 

 

Aplikacja Dexcom Follow synchronizuje się wyłącznie z danymi z aplikacji Dexcom G6 pacjenta.*, † Aby obserwator zaczął otrzymywać dane i/lub ostrzeżenia o poziomie glukozy od pacjenta, pacjent musi najpierw ręcznie zadecydować o udostępnianiu swoich danych. 

 

Obejrzyj poniższy materiał wideo, aby dowiedzieć się więcej. 

Image
Miniatura 1280x520

 

Udoskonalone opcje zdalnego monitorowania zapewniają wsparcie pacjentom w różnych grupach wiekowych 

 

Dexcom G6 to jedyny system CGM przeznaczony dla osób w wieku 2 lat i starszych, wspierający w ten sposób pacjentów na różnych etapach życia. 

Osoba udostępniająca – dzieci 

W przypadku dzieci korzystających z systemu CGM Dexcom posiadanie co najmniej jednego obserwatora skutkuje niższym średnim poziomem glukozy, krótszym czasem trwania hiper- i hipoglikemii, dłuższym czasem spędzonym w zakresie docelowym glikemii oraz istotnie większym wykorzystaniem systemu CGM.‡,1   

Osoba udostępniająca – młodzież

Udostępniający mogą wybierać, kto obserwuje ich dane dotyczące glukozy, co daje nastolatkom i młodym dorosłym większą kontrolę nad tym, kto należy do ich cukrzycowej grupy wsparcia.   

Osoba udostępniająca – dorośli

Wymagania codziennego życia mogą utrudniać pacjentom kontrolowanie poziomu glukozy – nawet jeśli już od dziesiątek lat radzą sobie z cukrzycą. Mogą udostępnić swoje wyniki partnerom, zaufanym współpracownikom i/lub bliskim znajomym, co może pomóc im utrzymać się na dobrej drodze.   

Osoba udostępniająca – osoba w starszym wieku

Niektórzy pacjenci mogą potrzebować więcej pomocy w późniejszych etapach życia. Aplikacja Dexcom Follow zapewnia wsparcie osobom, które mogą mieć więcej ograniczeń, łącząc je z osobami takimi jak opiekunowie i/lub bliscy. 

Większy spokój i poczucie bezpieczeństwa

89% dorosłych użytkowników Dexcom, którzy udostępnili dane o swojej glukozie obserwatorom*, † stwierdziło w niedawnym badaniu, że funkcja ta pomogła im zachować większy spokój i poczucie bezpieczeństwa w porównaniu z sytuacją, gdy nie korzystali z funkcji udostępniania.2  

Redukcja hipoglikemii

62% użytkowników Dexcom CGM zgłosiło mniej epizodów hipoglikemii w porównaniu z wartością wyjściową, kiedy udostępnili swoje dane dotyczące poziomu glukozy co najmniej jednemu obserwatorowi. *, †,2  

Wydłużenie czasu w zakresie docelowym

W przypadku młodych pacjentów z cukrzycą typu 1 udostępnienie danych większej liczbie obserwatorów powiązane jest z wydłużeniem czasu w zakresie docelowym glikemii.*, †, ||,3 

Pobierz aplikację Dexcom Follow

Image
Dexcom Follow

App storeApp store

 


*Aby móc korzystać z aplikacji Dexcom Follow, obserwatorzy muszą mieć kompatybilne urządzenia inteligentne. Aby zapoznać się z listą kompatybilnych urządzeń, odwiedź stronę: dexcom.com/compatibility.  

†Wymagana oddzielna aplikacja Dexcom Follow i połączenie internetowe. Do udostępniania danych wymagane jest połączenie z Internetem. Przed podjęciem decyzji dotyczącej leczenia użytkownicy powinni zawsze potwierdzić odczyty w aplikacji lub odbiorniku Dexcom G6.  

‡Badanie przeprowadzono z użyciem systemu CGM Dexcom G5 Mobile.  

§Do wyświetlania odczytów na kompatybilnym smartwatchu wymagany jest kompatybilny smartfon.  

||W badaniu wzięli udział pacjenci pediatryczni w wieku od 2 do 18 lat.  

 

1. Welsh JB, et al. Diabetes Therapy 2019;10(2):751-5.  

2. Polonsky WH, et al. Diabetes Technol Ther 2020;23(3):195-202.  

3 Derdzinski, et al. Sharing of Real-Time Continuous Glucose Monitoring Data Improves Device Utilization and Glycaemic Parameters in Youth. Prezentacja ustna: The 12th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD); Feb 20 - 23, 2019, Berlin.