Jak to działa?

Dowiedz się więcej o elementach systemu Dexcom G6 oraz o tym, jak zmaksymalizować jego znaczenie w swojej praktyce. 

Dexcom Warrior trzymający telefon

Więcej informacji na temat elementów systemu Dexcom G6 

Dexcom G6 mierzy poziom glukozy nawet co pięć minut za pomocą czujnika umieszczonego tuż pod skórą i bezprzewodowo przesyła odczyty stężenia glukozy do odbiornika lub kompatybilnego urządzenia inteligentnego. 

Urządzenia Dexcom

Aplikacja Dexcom G6 

Ekran 24-godzinny

Wystarczy rzut oka na kompatybilne inteligentne urządzenie Apple lub Android†, aby pacjenci mogli sprawdzić, gdzie i jak szybko zmierza ich poziom glukozy, co umożliwia działanie.* 

Aplikacja Follow 

✓ Pacjenci być połączeni ze swoimi bliskimi dzięki funkcji Share (udostępniania) dla dodatkowego spokoju i poczucia bezpieczeństwa.§

✓ Pacjenci aktywują funkcję Share w aplikacji Dexcom G6, zapraszając maksymalnie 10 osób do obserwowania ich danych dotyczących glukozy i dostosowania powiadomień zgodnie ze swoimi preferencjami.

✓ Wystarczy, że obserwatorzy pobiorą aplikację Dexcom Follow i zaakceptują zaproszenie od pacjenta, aby widzieć odczyty bliskiej osoby i otrzymywać powiadomienia. 

Dexcom Follow

Jak działa system Dexcom G6?

 

Dexcom – jak to działa?

Poznaj aplikację Dexcom G6 

3.1.1-How-it-works-Slot-7-Simulator-App_625x230

 Aplikacja Dexcom G6 Simulator jest interaktywnym sposobem nauki korzystania z systemu ciągłego monitorowania glukozy (CGM) Dexcom G6 przeznaczonym dla pacjentów, zespołów opieki medycznej i pracowników opieki zdrowotnej. Aplikacja Symulator Dexcom G6 wyświetla fragmenty scenariuszy, trendów i różnych funkcji ustawień systemu CGM związanych z aplikacją Dexcom G6, umożliwiając Ci: 

  • wyświetlanie różnych scenariuszy CGM 
  • uczenie się, jak dostosowywać ostrzeżenia  
  • zrozumienie, jak skonfigurować Dexcom G6 po raz pierwszy  
  • i wiele innych! 

Pobierz aplikację Dexcom G6 Simulator poniżej: 

App storeApp store

 


* Jeśli ostrzeżenia i odczyty poziomu glukozy z Dexcom G6 nie odpowiadają objawom lub oczekiwaniom, do podejmowania decyzji dotyczących leczenia cukrzycy używaj glukometru. 

† Listę kompatybilnych urządzeń inteligentnych można znaleźć na stronie:  dexcom.com/compatibility  

‡ Do przesyłania danych do aplikacji Dexcom CLARITY wymagane jest połączenie z Internetem. 

§ Do udostępniania danych wymagane jest połączenie z Internetem. Obserwowanie wymaga korzystania z aplikacji Follow. Przed podjęciem decyzji o leczeniu obserwatorzy powinni zawsze potwierdzić odczyty w aplikacji lub odbiorniku Dexcom G6. 

¶ Ta aplikacja służy wyłącznie do celów symulacyjnych i nie zawiera rzeczywistych danych CGM.